Υποβλήθηκε ο Φάκελος Α’ των τοπικών προγραμμάτων ΤΑΠοκ Leader

Υποβλήθηκε ο Φάκελος Α’ των τοπικών προγραμμάτων ΤΑΠοκ Leader

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοίνωσε ότι σήμερα Δευτέρα 12/06/2023 υποβλήθηκε παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού  Άρη Παπαδογιάννη, ο Α’ Φάκελος της πράξης «Στήριξη Για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοκ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027».

Γίνεται ακόμη γνωστό προς όλες τις ενδιαφερόμενες Ομάδες Τοπικής Δράσης, ότι θα ακολουθήσει η κατάθεση και του Β’ Φακέλου έως τις 12/07/2023.

Το Πρόγραμμα LEADER υπενθυμίζεται ότι προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο σχεδιασμός των δράσεων, που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, δίνει έμφαση στα «Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης»,  ενώ  ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται για πρώτη φορά, στην ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων και πρωτοβουλιών με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather