Υποχρέωση κατάθεσης Δελτίου Απογραφής για τα αγόρια του 2005

Υποχρέωση κατάθεσης Δελτίου Απογραφής για τα αγόρια του 2005

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (έως και 31 Μαρτίου 2023).

Τα Δελτία Απογραφής κατατίθενται είτε ηλεκτρονικά (όπου παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας), είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας, εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather