Ξεκίνησε την λειτουργία του το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Ξεκίνησε την λειτουργία του το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών, που αποτελεί, σύμφωνα με τον πρόσφατο εργασιακό νόμο, βασική προϋπόθεση προκειμένου μια συνδικαλιστική οργάνωση να υπογράψει κάποια συλλογική σύμβαση, να προκηρύξει απεργία ή και να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συλλογική διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, πρόκειται για μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια στον συνδικαλισμό, καθώς από τα στοιχεία που θα καταχωρίζονται στο μητρώο θα προκύπτει με σαφήνεια ποιο σωματείο εκπροσωπεί ποιους και πού εντοπίζονται σωματεία-σφραγίδες.

Στον αντίποδα, τα συνδικάτα με επικεφαλής τη ΓΣΕΕ υποστηρίζουν ότι οι διατάξεις που προβλέπουν τη δημιουργία του μητρώου έχουν σοβαρά νομικά αλλά και εφαρμοστικά προβλήματα και εκτιμούν ότι η υποχρέωση εγγραφής σε αυτό γίνεται υπό την απειλή αναστολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Η Συνομοσπονδία έχει ζητήσει από το υπουργείο Εργασίας να μη θέσει σε λειτουργία το μητρώο (ΓΕΜΗΣΟΕ) έως ότου εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγαν συνδικαλιστικές οργανώσεις, και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οποία προσέφυγε η ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα πάντως με το υπουργείο Εργασίας, η λειτουργία του μητρώου συνιστά καινοτομία σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και αρχείων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά και μάλιστα με πρωτοβουλία και ευθύνη των ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Μετά την αρχική εγγραφή τους, οι οργανώσεις έχουν την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των αρχείων και στοιχείων στην ψηφιακή τους μερίδα. Το μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων στο σύστημα «Εργάνη», είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroaorganoseon.yeka.gov.gr και αποτελείται από τα εξής επιμέρους μητρώα:

α) Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ).

β) Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕΜΗΟΕ).

Από σήμερα 1/2/2022 καθίσταται τεχνικά δυνατή η εγγραφή στο μητρώο των οργανώσεων για τις οποίες προβλέπεται η σχετική υποχρέωση, δηλαδή για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, ενώσεις προσώπων εργαζομένων και οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από το υπ. Εργασίας, καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ν. 4808/2021, η εγγραφή στο μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για συλλογική διαπραγμάτευση, κήρυξη απεργίας και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Επίσης, μέσω του μητρώου οι υπηρεσίες του υπ. Εργασίας θα μπορούν να ελέγξουν εάν, π.χ., μια εργοδοτική οργάνωση δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος, προκειμένου μια κλαδική σύμβαση να επεκταθεί στο σύνολο του κλάδου.

Για την εγγραφή απαιτείται, κατά περίπτωση, κατ’ ελάχιστο η υποβολή στοιχείων όπως το είδος της οργάνωσης, η επωνυμία, τα στοιχεία έδρας καθώς και τα στοιχεία καταστατικού (ιδρυτική/συστατική πράξη, επικυρωμένο καταστατικό, διαταγή εγγραφής, δικαστήριο κατάθεσης αίτησης εγγραφής, αριθμός – έτος – δικαστήριο εγγραφής). Εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής οι ναυτεργατικές οργανώσεις καθώς και οι οργανώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων, του πολιτικού προσωπικού ΕΥΠ καθώς και στρατιωτικών και Σωμάτων.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather