Β’ κύκλος εκπαίδευσης υποψηφίων θετών γονέων από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζοντας  θερμά το όραμα  «Μια Οικογένεια για κάθε Παιδί»  που στερείται – μόνιμα ή προσωρινά – οικογενειακό περιβάλλον,  προωθεί τους θεσμούς Παιδικής Προστασίας, την Υιοθεσία και την Αναδοχή, οι οποίοι διασφαλίζουν την οικογενειακή αποκατάσταση κάθε παιδιού.

H Κοινωνική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Λασιθίου, καθώς και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, σεβόμενη τα αιτήματα των υποψήφιων θετών γονέων, ακόμα και μέσα στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, οργάνωσε το Β’ Κύκλο Εκπαίδευσης για τη δεύτερη ομάδα συμμετεχόντων υποψηφίων θετών γονέων, σύμφωνα με το ισχύων νομικό πλαίσιο (ΦΕΚ 4538/18 και ΦΕΚ 4489/18), το οποίο προβλέπει ότι η διαδικασία εκπαίδευσης των υποψηφίων θετών γονέων, αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο και την ένταξή τους στη διαδικασία συνταιριάσματος  με τα παιδιά προς Υιοθεσία.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε για τη δεύτερη ομάδα την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Απευθύνεται στους υποψήφιους θετούς γονείς, των οποίων η ετοιμότητα να αναλάβουν τη φροντίδα ενός παιδιού μέσω του θεσμού της Υιοθεσίας έχει αξιολογηθεί από τους αρμόδιους Φορείς Εποπτείας και η εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων έχει πραγματοποιηθεί. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε κάθε συμμετέχοντα υποψήφιο θετό γονέα για την εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο υποψηφίων Θετών Γονέων.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Το πρόγραμμα  εκπαίδευσης έχει διάρκεια 30 ώρες και καλύπτει 6 Θεματικές Ενότητες, που αναμένεται ότι θα βοηθήσουν τους υποψήφιους θετούς γονείς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών στη σύγχρονη εποχή.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων θετών γονέων, ώστε να κατανοήσουν σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανατροφή βρεφών, παιδιών και εφήβων, ηλικίας από 0-18 ετών και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που μπορεί να προκύψει και που μπορεί να σχετίζεται με την υιοθεσία .

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα λάβουν μέρος ως εκπαιδευτές, επαγγελματίες με  σημαντική εμπειρία στο χώρο της Παιδικής Προστασίας από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Χανίων και Λασιθίου, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, το Κέντρο Προστασίας Παιδιού «Μητέρα», το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και έγκριτοι νομικοί και ψυχολόγοι. Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν αναφέρονται σε θέματα δικαιωμάτων του Παιδιού, σε θέματα που αφορούν την ψυχική του ανάπτυξη, στο δικαίωμα του παιδιού στην ενημέρωση για την προέλευσή του και την υιοθεσία του κ.α.

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather