Τρεις μήνες επιπλέον παράταση ζητά Νίκος Καλογερής για τους δασικούς χάρτες

Τρεις μήνες επιπλέον παράταση ζητά Νίκος Καλογερής για τους δασικούς χάρτες

Έγγραφο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέστειλε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής, στο οποίο εισηγείται επιπλέον τρίμηνη παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη της Π.Ε. Χανίων, λόγω του τεράστιου και ολοένα αυξανόμενου ενδιαφέροντος για υποβολή αντιρρήσεων και της αντίστοιχης αδυναμίας ανταπόκρισης των επαγγελματιών στους οποίους απευθύνονται οι πολίτες για την σχετική παροχή υπηρεσιών.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που δόθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4958/2022 (ΦΕΚ 142/Α) μέχρι τις 31.07.2022 φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική.

Συμπληρώνοντας τον πίνακα του πρόσφατου σχετικού εγγράφου μας, προκύπτουν τα εξής δεδομένα για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις και πρόδηλα για την Π.Ε. Χανίων:

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΔΗΛΑ
  ΜΕΧΡΙ 22.05.2022 ΜΕΧΡΙ 11.07.2022 ΜΕΧΡΙ 26.07.2022
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 3500 11685 18450

Η δυσκολία που υπάρχει στην Π.Ε Χανίων για την υποβολή των αντιρρήσεων συνεχίζει να υπάρχει λόγω και της παράλληλης υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου και της αδυναμίας των εμπλεκόμενων επαγγελματιών να ανταπεξέλθουν λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας που έχουν.

Σε όλα αυτά προστίθεται και το γεγονός ότι το μήνα Αύγουστο, θα προκύψει η ανάγκη για υποβολή μεγάλου αριθμού αντιρρήσεων από τους ενδιαφερόμενους κρητικής καταγωγής επισκέπτες ιδιοκτήτες γης, που θα διαπιστώσουν ερχόμενοι στο νησί για τις διακοπές τους ότι παράλληλα με την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, θα έπρεπε να υποβάλλουν και αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη. Κάτι που θα κάνουν εφόσον δοθεί παράταση για την υποβολή  αντιρρήσεων στο δασικό χάρτη.

Σε περίπτωση που δεν δοθεί παράταση είναι δεδομένο ότι χιλιάδες αντιρρήσεις (πιθανότατα δεκάδες χιλιάδες) δεν θα μπορέσουν να υποβληθούν με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες να υποστούν τα αντίστοιχα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη υποβολή αντίρρησης, τα οποία για να αντιμετωπιστούν θα απαιτούνται δύσκολες και δαπανηρές νομικές διαδικασίες.

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ,

Σας δηλώνουμε ότι συνεχίζει να υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για υποβολή αντιρρήσεων ,το οποίο θα ενταθεί περαιτέρω κατά το μήνα Αύγουστο, και ότι οι πολίτες δεν προλαβαίνουν εξαιτίας της αδυναμίας της έγκαιρης ανταπόκρισης των επαγγελματιών στους οποίους στρέφονται για παροχή υπηρεσιών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάμε να δοθεί τουλάχιστον τρίμηνη παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη της Π.Ε. Χανίων.»

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather