Το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των γεωπόνων

Το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των γεωπόνων

Ανακοίνωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων γεωπονικών σχολών εξέδωσε το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αναγνωρίζοντας «την αγωνία και την απόγνωση των φοιτητών του τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ καθώς και των άλλων φοιτητών Δημόσιων Α.Ε.Ι. της Ελλάδος, πενταετούς φοίτησης Σχολών (γεωπονίας/δασολογίας/ ιχθυολογίας) οι οποίοι δεν μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος».

Όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση για την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για την κατάθεση τροπολογίας που θα διευθετήσει το θέμα και θα δώσει τη δυνατότητα στους παραπάνω νέους απόφοιτους Δημόσιων ΑΕΙ να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ και να αποκτήσουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα μας βρίσκει σύμφωνους, εφόσον μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους αποκτούνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τους απόφοιτους των υπαρχόντων σχολών πενταετούς εκπαίδευσης. Η προσθήκη των νέων τμημάτων πενταετούς φοίτησης θα γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)».

Τέλος, τονίζει πως υποστηρίζει «την άμεση και χωρίς άλλες καθυστερήσεις νομοθετική ρύθμιση και την επίσπευση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών πριν το τέλος των εργασιών της παρούσας Βουλής».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather