υστερεκτομή

Ρομποτική υστερεκτομή: Τι είναι και ποια τα οφέλη της

Η αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρης της μήτρας ονομάζεται υστερεκτομή και μπορεί να περιλαμβάνει και τα εξαρτήματα αυτής, δηλαδή τις ωοθήκες και τις σάλπιγγες. Όταν αφαιρείται και το κατώτερο τμήμα της μήτρας που λέγεται τράχηλος, η επέμβαση ονομάζεται ολική υστερεκτομή, ενώ αν ο τράχηλος παραμείνει ονομάζεται υφολική υστερεκτομή. «Εάν γνωρίζετε ότι πρέπει να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση η οποία ονομάζεται υστερεκτομή θα πρέπει να γνωρίζετε και τις επιλογές σας. Η σημερινή