υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

Νόμος του κράτους η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά της Covid (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Φ.Ε.Κ. Α’ 130/«23.7.2021» στις 24 Ιουλίου ο Νόμος μέσα στον οποία περιλαμβάνεται η πολυσυζητημένη τροπολογία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε κατηγορίες εργαζομένων. Ειδικότερα, πρόκειται πλέον για τον Νόμο 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», με τις σχετικές διατάξεις να περιλαμβάνονται στα εξής άρθρα: – άρθρο 205: Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης – άρθρο 206: Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού –