υπερβολική ταχύτητα

Έρευνα: Ποιοι οδηγοί είναι πιο επιρρεπείς στην υπερβολική ταχύτητα

Η οδήγηση στις πόλεις, τις καθημερινές και κυρίως τις πρωινές ώρες αιχμής αποτελούν τους τρεις βασικούς παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τη γρήγορη οδήγηση ή την επιλογή ακατάλληλης ταχύτητας (δηλαδή ταχύτητας που μπορεί να είναι εντός των ορίων, αλλά να μη δικαιολογείται από τις επικρατούσες συνθήκες). Σε σχετικό πείραμα στο πλαίσιο του οποίου μελετήθηκαν 5.000 διαδρομές 116 οδηγών σε διάστημα έξι μηνών μέσω καταγραφών σε εφαρμογή «έξυπνων» κινητών, που πραγματοποίησε