Υδρογονοκίνηση

Η αξιοποίηση της χρήσης του υδρογόνου. Προτάσεις εφαρμογών στην Κρήτη

«H Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται και πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην κατεύθυνση των εναλλακτικών καυσίμων, ειδικά για το υδρογόνο. Η Κρήτη διατηρεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για νέες υποσχόμενες φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες όπως η αξιοποίηση του υδρογόνου. Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων οφείλει να είναι προτεραιότητα στην ενεργειακή μας ατζέντα» ανέφερε ο Γιώργος Αλεξάκης Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και Εντεταλμένος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στην εκδήλωση με θέμα “Ευρωπαϊκή και Ελληνική Στρατηγική για το Υδρογόνο –