Βιώσιμη Αγροδιατροφή

Πρώτη συνεδρίαση της "Ομάδας Εστίασης" της Περιφέρειας Κρήτης, για τον τομέα της Βιώσιμης Αγροδιατροφής

Η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εστίασης (Focus Group) για τον τομέα της Βιώσιμης Αγροδιατροφής πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ) Κώστα Στεφανίδη. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία συνεργασία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας (ΔΑΠΟΕ) και του Παρατηρητήριου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (ΙΒΟ) της Περιφέρειας Κρήτης με το Περιφερειακό Συμβούλιο  Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ – Κρήτης), με