Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου

ΟΑΚ: Τριετής σύμβαση συνεργασίας με την ΕΤΒΑ, για την παροχή νερού στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Μια σημαντική νέα συνεργασία, ξεκίνησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, με την «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που έγινε στην Αθήνα, στα γραφεία της ΕΤΒΑ, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. κ. Άρη Παπαδογιάννη και τον ομόλογο του στην ΕΤΒΑ, κ. Αθανάσιο Ψαθά. Η σύμβαση, η ισχύς της οποίας είναι τριετής, ξεκινάει από  01 – 10 – 2022 και λήγει στις 30 – 09  –