βιολογικός καθαρισμός Σούγιας

Υπογράφηκε η κατασκευή του Βιολογικού της Σούγιας

Τη  σύμβαση που αφορά τα «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Σούγιας, Δήμου Καντάνου-Σελίνου» καθώς και του Υποέργου «Σύστημα βιολογικής επεξεργασίας με προκατασκευασμένες μονάδες προσκολλημένης βιομάζας», υπέγραψαν την Τετάρτη 23/12/2020,  ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Άρης Παπαδογιάννης, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καντάνου Σελίνου, κ. Γιάννης Βαρδουλάκης και ο εκπρόσωπος της  αναδόχου εταιρίας,  Δρ. Εμμανουήλ Διαλυνάς. Το συνολικό κόστος των έργων ανέρχεται σε 675.180,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ το χρονοδιάγραμμα