βιοαπόβλητα

Δήμος Πλατανιά: Δράσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων

Την υλοποίηση δράσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιοαποβλήτων έχει δρομολογήσει ο Δήμος Πλατανιά. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: – Προμήθεια εξοπλισμού και ειδικότερα ενός απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων με καδοπλυντήριο, ενός φορτηγού με γερανό και αρπάγη και ενός κλαδοτεμαχιστή. – Δράσεις προώθησης οικιακής κομποστοποίησης με την προμήθεια 200 οικιακών κομποστοποιητών και διανομή σε οικίες με κήπο. – Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων και ειδικότερα την τοποθέτηση χωριστού ρεύματος καφέ κάδων για τη συλλογή των

Καινοτόμα διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Χανίων

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη διαχείριση των αποβλήτων επιτυγχάνεται για τον Δήμο Χανίων με την ένταξη, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», δαπάνης συνολικού ύψους 782.861 ευρώ. Το έργο αφορά στην ενημέρωση των πολιτών και στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την καλύτερη και πιο αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση αλλά και την ορθότερη διαχείριση τόσο των βιοαποβλήτων όσο και του έντυπου χαρτιού, για την προστασία του περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά, η Πράξη «ΠΡΟΛΗΨΗ

Έργο για την διαχείριση βιοαποβλητών του Δήμου Χανίων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Ένα νέο έργο που εντάσσεται στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης των Χανίων και αφορά την διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Χανίων, εντάσσεται στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 με υπογραφή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη. Πρόκειται για το έργο δράσεις πρόληψης δημιουργίας μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του Τ.Σ.Α.Δ.Α.Σ.Α. του Δήμου Χανίων. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχει

Πέντε έργα βιοαποβλήτων, ύψους 2,5 εκ. ευρώ εντάχθηκαν στο Ταμείο Συνοχής

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη  εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα στο  Ταμείο Συνοχής 5 έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων που αφορούν στην Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων, στην  προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης κλπ Τα έργα έχουν προϋπολογισμό 2.520.147,50 ευρώ και είναι τα παρακάτω : Δράσεις διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE στο Δήμο Χανίων Δράσεις για την ολοκληρωμένη

Και ο δήμος Πλατανιά στην χρηματοδότηση για την διαχέιριση των βιοαποβλήτων

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε την ένταξη της πρότασης του, στο προσωρινό πίνακα κατάταξης της πρόσκλησης του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020 του ΠΕΠ Κρήτης. Η Πρόταση του Δήμου Πλατανιά (μία από τις πέντε που εγκρίθηκαν σε όλη την Κρήτη) είχε υποβληθεί πριν μερικούς μήνες. Η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων ολοκληρώθηκε μετά από πολύμηνη διαδικασία . Ο τίτλος της πρότασης είναι “

Χρηματοδότηση 704.292 ευρώ στον δήμο Χανίων για την διαχείριση των βιοαποβλήτων

Με επιτυχία στέφθηκε η πρόταση του Δήμου Χανίων για τις δράσεις και τις εμπεριστατωμένες προμήθειες που πρότεινε σχετικά με τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων (εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE), συγκεντρώνοντας μάλιστα την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στους Δήμους που συμμετείχαν στην πρόσκληση με τίτλο: «Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης». Συγκεκριμένα, η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Χανίων συγκέντρωσε βαθμολογία 8,87 και κατατάχθηκε στην