τραπεζοκαθίσματα

Δήμος Χανίων: Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα-εμπορεύματα) να καταθέσουν αίτημα έως τις 10/05/2022. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν στον Δήμο Χανίων τη χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα, υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που λειτουργεί στον Δήμο Χανίων προσφέροντας διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Το αίτημα