Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Δήμος Πλατανιά: Διανομή κάδων στο πλαίσιο του προγράμματος "διαλογή στην πηγή"

Ο Δήμος Πλατανιά σε εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και στο πλαίσιο του προγράμματος Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), πραγματοποίησε, με ίδιους πόρους προμήθεια και τοποθέτηση μικρών και μεγάλων  κάδων για τη συλλογή έντυπων,  χαρτιού – χαρτονιού,  στο σύνολο των σχολικών μονάδων  του Δήμου καθώς και σε κτίρια Διοίκησης και Υπηρεσιών. Το δίκτυο  μικρών και μεγάλων κάδων συλλογής έντυπων  και χαρτιού – χαρτονιού αποτελείται από μικρούς κάδους 50 λίτρων με