Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα εκπονηθεί για το σύνολο του δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι μετά την απόφαση του αρμοδίου Υφυπουργού (ΦΕΚ 6046/20.12.21), δημοπρατήθηκε η εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού για το σύνολο του Δήμου Πλατανια, μετά την τεκμηριωμένη υποβολή φακέλλου που είχε προηγηθεί και την επιτυχή διεκδίκηση ένταξης του Συνόλου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και όχι τμηματικά. Ο Δήμος Πλατανιά συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη κατηγορία των Δήμων της χώρας για τους οποίους εγκρίθηκε η εκπόνηση του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ σε