Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

Πλατανιάς: Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ η μελέτη τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για το σύνολο του δήμου

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. η ένταξη του, στο «Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» μετά από αίτημα του, από τον Ιούλιο του 2020. Για την ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα απαιτήθηκε η αποστολή επιπρόσθετα, μιας πληθώρας γεοχωρικών και πολεοδομικών δεδομένων που ζητήθηκαν. Ειδικότερα και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, “εγκρίθηκε η χρηματοδότηση Μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) για όλες τις ενότητες του Δήμου (ΔΕ Βουκολιών, Κολυμβαρίου,