θερμομεταλλικές πηγές

Δυνατότητα ιαματικής αξιοποίησης θερμομεταλλικών πηγών της Κρήτης

Τη μελέτη με τίτλο «Καταγραφή και μελέτη φυσικοχημικών ανόργανων χαρακτηριστικών των θερμομεταλλικών πηγών της Κρήτης για δυνητική ιαματική αξιοποίηση» παρέλαβε την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής από τον καθηγητή, πρώην κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης Μανώλη Μανούτσογλου. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αποτελούν καρπό επιστημονικών ερευνών της τελευταίας δεκαπενταετίας, που χρηματοδοτήθηκαν το τρέχον έτος από την Περιφέρεια Κρήτης. Με βάση τους στόχους