τέλος ανακύκλωσης

Μπουκαλάκι νερού: Διευκρινίσεις για το “χαράτσι” ανακύκλωσης των 10 λεπτών

Διευκρινίσεις για το εάν θα επιβληθεί “χαράτσι” (τέλος ανακύκλωσης) από την 1η Ιουνίου στις πλαστικές συσκευασίες προϊόντων (όπως  εμφιαλωμένα μπουκαλάκια νερού, αναψυκτικά κλπ) δίνει  ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ΕΟΑΝ. Παράλληλα επισημαίνεται  ότι  δεν ακριβαίνει το εμφιαλωμένο νερό που πωλείται σε πλαστική συσκευασία. Αναλυτικά, ο Οργανισμός αναφέρει τα εξής: Πρώτον, εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4819/2021, για τη διαχείριση των αποβλήτων, από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης