Συντονιστής Διαχείρισης Κρουσμάτων Covid 19

Ορίστηκε συντονιστής διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού στον Δήμο Χανίων

Συντονιστής της Διαχείρισης Κρουσμάτων Covid 19 του Δήμου Χανίων ορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου, Παναγιώτη Σημανδηράκη, ο Γενικός Γραμματέας Φραγκιαδάκης Γεώργιος με αναπληρώτριά του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ζερβουδάκη Ελένη. Ο Συντονιστής μεριμνά για υλοποίηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Χανίων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, φροντίζει για την επικαιροποίηση αυτού βάσει των πιθανών σχετικών οδηγιών που θα