Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Με ένα θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων την Παρασκευή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30. Και αυτή θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα απασχολήσει ένα θέμα το οποίο είναι: Χρήσεις γης στην παλιά