συνδικαλιστές

Ξεκίνησε την λειτουργία του το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών, που αποτελεί, σύμφωνα με τον πρόσφατο εργασιακό νόμο, βασική προϋπόθεση προκειμένου μια συνδικαλιστική οργάνωση να υπογράψει κάποια συλλογική σύμβαση, να προκηρύξει απεργία ή και να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συλλογική διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, πρόκειται για μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια στον συνδικαλισμό, καθώς από τα στοιχεία που θα καταχωρίζονται στο μητρώο θα προκύπτει με σαφήνεια ποιο σωματείο εκπροσωπεί ποιους και