Σύμβουλος Ακεραιότητας

"Σύμβουλο Ακεραιότητας" απέκτησε η Περιφέρεια Κρήτης. Πως θα βοηθήσει τους πολίτες

Η Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει τις αρχές και τις διαδικασίες του σύγχρονου δημόσιου μάνατζμεντ (Διοίκηση μέσω στόχων, κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, εσωτερικός έλεγχος κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό και κατά την πρόβλεψη του νόμου 4795/2021, η Περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη στη χώρα η οποία αποκτά Σύμβουλο Ακεραιότητας. Την Παρασκευή, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε το πρωτόκολλο ανάληψης Υπηρεσίας