συμβουλευτική ημερίδα

Συμβουλευτική ημερίδα για οικογένειες σε οικονομική και συναισθηματική κρίση

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης (ΕΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ), έχει αναλάβει την πραγματοποίηση δράσεων και ενημερωτικών ημερίδων επιμόρφωσης σε όλη την Κρήτη, στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Τ.Ε.Β.Α. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων) της Περιφέρειας Κρήτης. Η Ημερίδα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων, ημέρα Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 – 15:00 Ο τίτλος της Ημερίδας είναι: «Παροχή Νομικών Συμβουλών,