Συμμετοχικό Εργαστήριο Εξερεύνησης & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Φιλικών προς το Περιβάλλον

Δήμος Χανίων: 1ο συμμετοχικό εργαστήριο παρεμβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στις  18.00, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), η Δημοτική Επιχείρηση ΚΥΔΩΝ Α.Ε. διοργανώνει το 1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο Εξερεύνησης & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Φιλικών προς το Περιβάλλον στο κέντρο της πόλης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Horizon με ακρωνύμιο Just Nature. Γενικός στόχος του έργου JUSTNature είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον (Nature-based solutions, NbS) που