Σύμπραξη Φορέων Χανίων

Κοινωνικό λειτουργό πρόκειται να προσλάβει η Σύμπραξη Φορέων Χανίων

Η “Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση” προτίθεται να προσλάβει έναν Κοινωνικό Λειτουργό Π.Ε./Τ.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους στο Δ. Χανίων», στο οποίο δικαιούχος φορέας είναι ο Δ. Χανίων και διαχειριστής φορέας η Σύμπραξη Χανίων. Πρόκειται για πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με στόχο την παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενεργοποίησης, κατάρτισης & προώθησης στην εργασία αστέγων νοικοκυριών. Οι

Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων, αναζητά να προσλάβει διερμηνέα φαρσί

Η  «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» θα προσλάβει έναν Διερμηνέα/Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή Φαρσί/Νταρί, στο πλαίσιο του “ESTIA 2021: Στεγαστικό  Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα Χανιά”, το οποίο υλοποιείται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γ.Γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους σε

Θέση ψυχολόγου προσφέρει η Σύμπραξη Φορέων Χανίων

Η  «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» θα προσλάβει έναν Ψυχολόγο στο πλαίσιο του “ESTIA 2021: Στεγαστικό  Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα Χανιά”, το οποίο υλοποιείται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γ.Γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή