Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

Η Κρήτη απέκτησε Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Για πρώτη φορά το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης  αποφάσισε για τη θέση Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, και επέλεξε ύστερα από μυστική ψηφοφορία με μεγάλη πλειοψηφία για τη παραπάνω  θέση τον Γιώργο Μηλιαρά, τ. Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου. Σύμφωνα με το άρθρο 77 ν. 3852/2010  ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, δέχεται έγγραφες καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων