ΣΒΑΚ

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ

O Δήμος Χανίων στα πλαίσια της προσπάθειας επίλυσης χρόνιων κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας, εκπονεί μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η δημιουργία ΣΒΑΚ είναι μια μακροχρόνια, κυκλική διαδικασία που περιλαμβάνει: 1. Διαμόρφωση Οράματος για τα κυκλοφοριακά στην πόλη με ορίζοντα 20ετίας; 2. Δημιουργία σεναρίων και επιλογή δέσμης μέτρων 3. Δημιουργία κοστολογημένου σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων 4. Αξιολόγηση της επιτυχίας των μέτρων με παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων