στρατολογικοί πίνακες

Μέχρι τέλος Μαρτίου η απογραφή στους δήμους, των αγοριών που γεννήθηκαν το 2005

Ειδοποιούνται οι γονείς ή οι κηδεμόνες των αγοριών, που γεννήθηκαν το έτος 2005 (κλάσεως 2026) και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Χανίων, να προσέλθουν στο Δημαρχείο (Γραφείο Μητρώων Αρρένων) για να δηλώσουν τη διεύθυνση της κατοικίας των παιδιών τους, τις γνώσεις και το επάγγελμα τους, προκειμένου να συμπληρωθούν οι στρατολογικοί πίνακες της κλάσεως αυτής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Μητρώων Αρρένων μέχρι 31/03/2021 τις εργάσιμες ημέρες

Δήμος Πλατανιά: Οι δημότες γονείς των αγοριών γεννηθέντων το 2005 να επικοινωνήσουν με το ληξιαρχείο

Παρακαλούνται  οι γονείς – κηδεμόνες  των εγγεγραμμένων  στα Μητρώα Αρρένων  του  Δήμου  Πλατανιά έτους 2005 να επικοινωνήσουν με το  τμήμα Δημοτικής Κατάστασης , Γραφείο Μητρώο  Αρρένων στην παραπάνω Διεύθυνση, μέχρι την 31/3/2021 ώστε να υποβάλλουν με mail υπεύθυνη δήλωση  Ν.1599/86 με τα παρακάτω :                     Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας  τους, Το  επάγγελμα  των τέκνων (πχ μαθητής Λυκείου) Την τάξη  που  αποφοίτησαν τα τέκνα Το θρήσκευμα τους ώστε  να καταρτιστούν οι Στρατολογικοί