Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

Δημόσια διαβούλευση για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Ο Δήμος Χανίων σχεδιάζει την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Χανίων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Η νέα Στρατηγική, θα περιλαμβάνει ένα μείγμα αλληλένδετων δράσεων και έργων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών στην περιοχή εφαρμογής και εν