στέγαστρα στάσεων

Νέα στέγαστρα στάσεων του υπεραστικού ΚΤΕΛ στον δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε την ένταξη στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” έργου για “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας”. Το παραπάνω έργο για το Δήμο Πλατανια, περιλαμβάνει 25 στέγαστρα, σε ισάριθμες στάσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου. Με την υλοποίηση του παραπάνω έργου θα αναβαθμιστούν και θα δημιουργηθούν νέα στέγαστρα για την προστασία