σεμινάρια απεξάρτησης από το αλκοόλ

Σεμινάρια για πολίτες που επιθυμούν να απεξαρτηθούν από το αλκοόλ

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναπτύσσουν προβληματική σχέση με το αλκοόλ. Πρόκειται για ένα ζήτημα που σε αρκετούς προκαλεί πολλαπλές συνέπειες σε ατομικό, οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, η προβληματική σχέση με το αλκοόλ δεν αποτελεί μονόδρομο. Πολλοί άνθρωποι μέσα από προσπάθεια έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων και Σητείας θα διενεργήσουν κύκλο