σεισμική δραστηριότητα

Παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην Κρήτη μέσα από δίκτυο Internet of Things

Το Σεισμολογικό Δίκτυο Κρήτης (HSNC) ανακοίνωσε την αξιοποίηση του δικτύου Internet of Things (IoT) της Vodafone Ελλάδας για την υλοποίηση εφαρμογών τηλεμετρίας ακριβείας που συμβάλλουν στη βελτίωση της παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητας στην Κρήτη. Η τηλεμετρία αποτελεί συστατικό μέρος της λειτουργίας του HSNC και θεωρείται κομβικής σημασίας, προκειμένου να ικανοποιούνται κορυφαίες απαιτήσεις δικτύωσης και μεταγωγής δεδομένων για την καθημερινή του λειτουργία, που περιλαμβάνουν απομακρυσμένη σύνδεση, αδιάλειπτη επικοινωνία, δεδομένα πραγματικού χρόνου,