σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός

Διαδικτυακές ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές από το ΚΕΣΥ Χανίων

Ο τομέας Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων και των Λυκείων του νομού Χανίων πρόκειται να διοργανώσει διαδικτυακές ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσω του καναλιού youtube του ΣυΕΠ, από 17 έως 31 Μαρτίου 2021. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις Διαδικτυακές Ημερίδες και να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους στις φόρμες υποβολής ερωτήσεων που βρίσκονται κάτω από κάθε ροή μετάδοσης.