σχολικές καθαρίστριες

Πρόσληψη 149 ατόμων για την καθαριότητα των σχολείων του δήμου Χανίων

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 149 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων θα προχωρήσει άμεσα ο δήμος Χανίων, για να καλυφθούν οι ανάγκες κατά τη νέα σχολική χρονιά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 4/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: t-adynamiko@chania.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων