Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκηση

Διεθνής επιστημονική συνάντηση εργασίας του έργου FACTLOG στα Χανιά

Η ερευνητική ομάδα indigo (Industrial and Digital Innovations Research Group) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Γιώργο Αραμπατζή, διοργάνωσε επιστημονική συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου FACTLOG (Energy-Aware Factory Analytics for Process Industries) την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021. Το έργο βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο υλοποίησής του και συντονίζεται από την Ιταλική εταιρεία Maggioli SpA. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε