Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Προστέθηκε κλάδος Χημικών Μηχανικών στην σχολή ΜΗ.ΠΕΡ. του Πολυτεχνείου Κρήτης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολυτεχνείου Κρήτης, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗ.ΠΕΡ.) μετονομάζεται σε Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ). Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα εισαχθούν στη Σχολή  ΧΗΜΗΠΕΡ από το ακαδημαϊκό έτος 2021, θα λαμβάνουν με την ολοκλήρωση των σπουδών τους Δίπλωμα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου (άρθρο 75, §1, Ν4589/2019) είτε «Χημικών Μηχανικών» είτε «Μηχανικών