σχολεια Χανίων

Ριζικές παρεμβάσεις σε σχολεία των Χανίων

Πρόκειται για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκτεταμένες εργασίες συντήρησης 8,5 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση Σε ριζικές παρεμβάσεις στα σχολεία του δήμου που αφορούν από αντικατάσταση της στέγης και των κουφωμάτων μέχρι θερμομονώσεις και συντηρήσεις, προχωρά η δημοτική αρχή. Καταφέρνοντας να εξασφαλίσει 8,5 εκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά δέκα που εγκρίθηκαν για την Κρήτη από το ΠΕΠ, υλοποιεί τον σχεδιασμό που είχε εκπονηθεί από το 2017. Σχολεία που είχαν χρόνια