Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Πλατανιά σχεδιάζει για τη βιώσιμη κινητικότητα  με τους φορείς τουρισμού

Στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού με πολίτες και φορείς για την ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο Δήμο Πλατανιά, πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2022 συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Καθορισμού Πολιτικής Βιώσιμου Τουρισμού και Κινητικότητας Δήμου Πλατανιά. Στόχος της Επιτροπής είναι η αποτελεσματική διατομεακή συνεργασία των φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και των βασικών φορέων πολιτικής και κινητικότητας, για τον εντοπισμό/σχεδιασμό μέτρων και υπηρεσιών κινητικότητας με γνώμονα

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ

O Δήμος Χανίων στα πλαίσια της προσπάθειας επίλυσης χρόνιων κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας, εκπονεί μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η δημιουργία ΣΒΑΚ είναι μια μακροχρόνια, κυκλική διαδικασία που περιλαμβάνει: 1. Διαμόρφωση Οράματος για τα κυκλοφοριακά στην πόλη με ορίζοντα 20ετίας; 2. Δημιουργία σεναρίων και επιλογή δέσμης μέτρων 3. Δημιουργία κοστολογημένου σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων 4. Αξιολόγηση της επιτυχίας των μέτρων με παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων