Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Χανίων 2019-2023

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Χανίων 2019 – 2023

Σε δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Χανίων 2019 – 2023, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 219/22-10-21 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. «Είναι σημαντικό για τον Δήμο Χανίων οι πολιτικές, που θα εφαρμόσει τα επόμενα χρόνια, να εντάσσονται σε μία συνολική και ενιαία στρατηγική, ξεπερνώντας τις αποσπασματικές παρεμβάσεις στα ζητήματα, που θέτουν οι πολίτες. Να μπορέσουμε με έναν επιστημονικό και