Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ηλεκτροκίνηση: Ερωτηματολόγιο από τον δήμο Χανίων για τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Ο Δήμος Χανίων, είναι έτοιμος να εκκινήσει τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης στην πόλη, και το τελευταίο διάστημα, εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο), ως οφείλει βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Με βάση το Σ.Φ.Η.Ο., ο Δήμος Χανίων προγραμματίζει τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο), κατά μήκος των διοικητικών του ορίων, σε χώρους στάσης και στάθμευσης του (άρ. 34 του ν. 2696/1999), καθώς και σε ελεγχόμενους

Δήμος Πλατανιά: Σε διαβούλευση το σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί προς διαβούλευση  για το “Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων”. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι μεσαίοι και μεγάλοι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Υπό το πρίσμα αυτό, ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο