Σχέδιο Αστικής προσβασιμότητας

Υπογραφή σύμβασης για Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δ. Αποκορώνου

Υπογράφηκε την προηγούμενη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την “Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Αποκορώνου”, μεταξύ του Δημάρχου Αποκορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας “TREK DEVELOPMENT Α.Ε.”, Παπαπολύζου Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, το Σ.Α.Π. αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από του