ρομποτική προστατεκτομή

Καρκίνος του προστάτη: Τι οφέλη έχει για τους ασθενείς η ρομποτική προστατεκτομή

Πολλά οφέλη έχει για τους ασθενείς η ρομποτική προστατεκτομή για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Ολοένα περισσότερες μελέτες δείχνουν πως όταν εφαρμόζεται στα κατάλληλα περιστατικά, από καλά εκπαιδευμένους και έμπειρους γιατρούς, έχει εξίσου καλή έκβαση με τις συμβατικές μεθόδους ριζικής προστατεκτομής. Βραχυπρόθεσμα όμως παρέχει πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και ταχύτερη ανάρρωση, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό την εποχή της πανδημίας που έχει προκαλέσει ο νέος κορωνοϊός. Μία από τις πιο πρόσφατες