Πυροσβεστική Υπηρεσία – Περιφερειακή Διοίκηση Κρήτης

Παράδοση διασωστικού εξοπλισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Παραδόθηκε σήμερα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία – Περιφερειακή Διοίκηση Κρήτης, σύγχρονος διασωστικός εξοπλισμός αξίας 155.000 €, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών – ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG VA – Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Η δράση αυτή, αποτελεί επί της ουσίας και το «κλείσιμο» του