πυροσβεστικές διατάξεις

Περιφέρεια Κρήτης: Σοβαρές ποινές σε όσους αδιαφορούν για τις πυροσβεστικές διατάξεις

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης, ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου 2022 και προς αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς, ενημερώνει για τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες: Α. για τον καθαρισμό των ακάλυπτων χώρων: οι πολίτες έχουν υποχρέωση μέχρι την 30η Απριλίου 2022 να προβούν σε καθαρισμό ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός σχεδίων και οικισμών, σε υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, σε κλάδεμα της κόμης των δέντρων