“Ψυχοεκπαιδευτική Υποστήριξη και Ενδυνάμωση Γονέων”

Δήμος Χανίων: Εργαστήρια ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης γονέων

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχοεκπαιδευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Γονέων» πρόκειται να υλοποιήσει νέο κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων για γονείς, κατά την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2023. Οι ομάδες που πρόκειται να δημιουργηθούν, στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι: Ομάδα γονέων-παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ομάδα μονογονεϊκών οικογενειών. Ομάδα γονέων-παιδιών που βρίσκονται στην εφηβεία. Θα αναπτυχθούν θέματα που έχουν να κάνουν με: Τις

Εργαστήρια Ψυχοεκπαιδευτικής Υποστήριξης & Ενδυνάμωσης Γονέων από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π) του Δήμου Χανίων πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα “Ψυχοεκπαιδευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Γονέων” για την περίοδο -Οκτώβριος 2022 – Ιανουάριος 2023-. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι ομάδες, που πρόκειται να δημιουργηθούν, είναι: Ομάδα γονέων-παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ομάδα μονογονεϊκών οικογενειών. Ομάδα γονέων-παιδιών, που βρίσκονται στην εφηβεία. Θα αναπτυχθούν θέματα, που έχουν να κάνουν με: Τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών, ανάλογα