πρόσληψη εποχιακών υπαλλήλων

Πρόσληψη 41 ατόμων, από τον Δήμο Χανίων, για την Κατασκήνωση Καλαθά

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες από τις 11/7/2022. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανέρχεται σε 41 άτομα. Στην περίοδο παιδιών, ο αριθμός των θέσεων θα περιορισθεί σε 31 άτομα. Το προσωπικό της κατασκήνωσης εν γένει παραμένει 24 ώρες το