προώθηση ελαιολάδου

Φορείς και επιχειρήσεις που ανάπτυξαν δράσεις προβολής του ελαιόλαδου θα τιμήσει ο ΣΕΔΗΚ

Στην βράβευση φορέων και επιχειρήσεων που ανάπτυξαν διάφορες Ελαιοτουριστικές δράσεις το 2022, αποφάσισε να προχωρήσει το ΔΣ του ΣΕΔΗΚ σε πρόσφατη συνεδρίαση του, στα πλαίσια των προσπαθειών που ο ΣΕΔΗΚ καταβάλλει τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη ελαιοτουρισμού στην Κρήτη Στο πλαίσιο αυτά, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους όπως εκδηλώσουν κατά αρχήν άμεσα το ενδιαφέρον τους και στην συνέχεια υποβάλλουν συνοπτική έκθεση σχετικά με τις Ελαιοτουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν συμφωνά με σχέδιο