προϊόντα απομίμησης

Ανθίζει στην Ελλάδα η αγορά απομιμητικών προϊόντων από τους νέους 15-24 ετών

Σχεδόν δύο στους τρεις Έλληνες, ηλικίας 15-24 ετών, ή το 62%, έχουν αγοράσει τουλάχιστον μια φορά εν γνώσει τους κάποιο παραποιημένο προϊόν. Ποσοστό το οποίο είναι το υψηλότερο στην ΕΕ των 27, σύμφωνα με την έρευνα Intellectual Property and Youth Scoreboard που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Σύμφωνα με την έρευνα: Περισσότεροι από τους μισούς (52 %) Ευρωπαίους ερωτηθέντες, ηλικίας μεταξύ 15 και 24